Indhold i denne sektion:

Kunstterapi uddannelsen

Kunstterapi er en behandlingsmetode, hvor et kunstnerisk udtryk bruges i professionelle terapeutiske rammer.

Uddannelsens mål

er at skabe indsigt i psykoterapi og primært psykologiske teorier og metoder, der kan relateres til den kunstterapeutiske proces og at træne de studerende i kunstterapeutisk praksis.

Indhold

Kunstterapi Uddannelsen er et 3-årigt forløb, hvor hovedvægten ligger på praksis og træning.

Der undervises i forskellige teorier og metoder, der kan relateres til den terapeutiske proces, således at der skabes en teoretisk terapeutisk indsigt og etableres en sammenhæng mellem teori og praksis.

 

Undervisning

foregår på hold, individuelt og i grupper. Et modul afholdes som internat i udlandet, og der arrangeres studiebesøg og en studierejse til udlandet samt besøg på danske institutioner, der anvender kunstterapi.

Forudsætninger

I uddannelsen er der fokus på at styrke evnen til at være facilitator i klientens udvikling – at fungere som den der kan skabe den trygge ramme, som understøtter klientens udvikling. Der kræves ikke kunstneriske forudsætninger for at uddanne sig til kunstterapeut

Eksamen og praktik

Eksamen afholdes efter hvert studieår skriftlig eller mundtlig eksamen.
Praktik gennemføres med 32 timer på 2- eller 3. år

 

Studiebeskrivelse

Studiebeskrivelse med mere uddybende og beskrivende indhold rekvireres ved at oplyse din postadresse til: kunstterapi@ucl.dk

Hold 7 – udbydes med opstart den 3.april 2017

Ansøgningsfrist den 8. marts 2017

Tilmelding

Om denne side