Indhold i denne sektion:

Kunstterapi uddannelsen

Kunstterapi er en behandlingsmetode, hvor et kunstnerisk udtryk bruges i professionelle terapeutiske rammer.

Uddannelsens mål

er at skabe indsigt i psykoterapi og primært psykologiske teorier og metoder, der kan relateres til den kunstterapeutiske proces og at træne de studerende i kunstterapeutisk praksis.

Indhold

Vi er ved at udvikle et 1-årigt forløb med hovedvægten på på praksis og træning.

Der vil blive undervist i forskellige teorier og metoder, der kan relateres til den terapeutiske proces, således at der skabes en teoretisk terapeutisk indsigt og etableres en sammenhæng mellem teori og praksis.

 

Undervisning

foregår på hold, individuelt og i grupper. Et modul afholdes som internat og vi aflægger studiebesøg på danske institutioner, der anvender kunstterapi.

Forudsætninger

I uddannelsen er der fokus på at styrke evnen til at være facilitator i klientens udvikling – at fungere som den der kan skabe den trygge ramme, som understøtter klientens udvikling. Der kræves ikke kunstneriske forudsætninger for at uddanne sig til kunstterapeut

Eksamen og praktik

Der af holdes eksamen afholdes for dem der ønsker det efter endt studieforløb.
En kortere praktik bliver en del af forløbet.

 

Studiebeskrivelse

Studiebeskrivelse med mere uddybende og beskrivende indhold kan rekvireres ved at oplyse din mailadresse til uddannelsesleder Birte Hansen på kunstterapi@ucl.dk

Om denne side